Servicii oferite

Asigurăm serviciile pentru infiintare firma in municipiul Bucureşti si jud. Ilfov, iar pentru restul localităţilor din România, prin corespondenţă.

Drept comercial

 1. Infiintare SRL
 2. Infiintare SRL-D
 3. Infiintare PFA, II, IF
 4. Infiintare SA
 5. Infiintare punct de lucru (sediu secundar)
 6. Schimbare sediu social SRL
 7. Schimbare sediu profesional PFA
 8. Modificarea obiectului de activitate SRL
 9. Schimbare denumire firma
 10. Majorarea capitalului social SRL
 11. Transmiterea partilor sociale (cesiune)
 12. Schimbarea administratorului SRL
 13. Autorizare activitati CAEN
 14. Dizolvare, lichidare si radiere SRL
 15. Radiere P.F.A.
 16. Obtinere certificat constatator
 17. Obtinerea de copii certificate si duplicate acte pierdute
 18. Recodificarea obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2
 19. Gazduire sediu social la cabinet de avocat in orice sector din Bucuresti, precum si in judetul Ilfov
 20. Recuperari creanta
 21. Reprezentare si asistare juridica in fata instantelor de judecata

Onorariile pentru Registrul Comertului includ redactarea şi atestarea documentelor de către avocat (act constitutiv, declaratii), precum si toate procedurile pentru această institutie. Onorariile aferente serviciilor pentru Registrul Comertului se stabilesc telefonic sau în cadrul intalnirii.

Consultatia în vederea acordării serviciilor pentru registrul comertului este gratuita !

Contracte

 1. Asistenta juridica la incheierea si redactarea contractelor
 2. Asistenta juridică si reprezentare pentru litigiile legate de raporturile contractuale

O.N.G.

Infiintare Asociatii si Fundatii

 1. Rezervarea denumirii
 2. Redactarea si atestarea actului constitutiv si a statutului
 3. Redactarea contractului de comodat/inchiriere pentru sediul social
 4. Intocmirea dosarului pentru obtinerea personalitatii juridice si depunerea acestuia la instanta competenta
 5. Legalizarea Incheierii si obţinerea Certificatului de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

Modificari acte constitutive asociatii

 1. Modificarea denumirii, a sediului, a componentei consiliului director, a structurii membrilor
 2. Completarea cererilor, redactarea si atestarea hotararilor, actelor aditionale, a contractelor pentru sediu
 3. Intocmirea dosarului si depunerea acestuia la instanta competenta

Onorariile aferente serviciilor pentru O.N.G. uri se stabilesc telefonic sau in cadrul intalnirii.

Taxe aferente infiintarii asociatiilor

Rezervare denumire: 36 RON

Taxă judiciară de timbru pentru dobândire personalitate juridică sau modificări ale actelor constitutive: 100 RON.

Taxă legalizare: 5 RON/exemplar